Uwaga ABSOLWENCI !!! film DVD "HISTORIA CZWÓRKI część.I i II"(1970-1976)i (1979 - 1991) - bliższe informacje w sekretariacie
      STRONA GŁÓWNA      SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE      KSIĘGA GOŚCI      LINKI>
Dokumenty

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
2007/2008
Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej
nr 8/2006/07 z dnia 15.05. 2007r.


L.P PRZEDMIOT REALIZACJA NUMER PROGRAMU
1. Język polski VI
IV, V,
DKW - 4014 - 35 / 00
DKOS - 5002 - 68 / 04
2. Język niemiecki IV - VI DKW - 4014 - 213 / 99
3. Język angielski IV - VI DKOS - 5002 - 9 / 05
4. Język niemiecki I DKW - 4014 - 7 / 00
5. Historia i społeczeństwo IV - VI DKW - 4014 - 175 / 99
6. Przyroda IV - VI DKW - 4014 - 165 / 99
7. Matematyka IV - VI DKW - 4014 - 138 / 99
8. Wych. komunikacyjne IV, V DKW - 4014 - 220 / 99
9. Wych. fizyczne IV - VI DKW - 4014 - 68 / 99
10. Technika IV - VI DKOS - 5002 - 11 / 04
11. Informatyka IV - VI DKOS - 5002 - 17 / 06
12. Plastyka IV - VI DKW - 4014 - 152 / 99
13. Muzyka IV
V, VI
DKOS - 5002 - 55 / 04
DKW - 4014 - 15 / 00
14.
15.
Religia I, II
III
IV, VI
V
AZ - 1 - 01 / 1
AZ - 1 - 02 / 9
AZ - 2 - 03 / 6
AZ - 2 - 01 / 1
16. Nauczanie zintegrowane I - III DKW - 4014 - 15 / 99
17. Świetlica   Szkolny program
profilaktyki
Program Wychowawczy
Szkoły
18. Wychowanie do życia
w rodzinie
  DKW - 4014 - 253A / 99
19. Program Pracy Wychowawczej
w Szkole Podstawowej nr 4
w Andrychowie
  Uchwała rady Pedagogicznej
z dnia 29.08.2000r.
20. Szkolny Program Profilaktyki   Uchwała Rady Pedagogicznej
z dnia 29.08.2002r.
21. Szkolny Program Wychowawczy
i Profilaktyczny
z wykorzystaniem programu
"Spójrz inaczej"
Autorski program
Puzzle klasowe
dla klas IV
  pedagog Róża Maszczyńska
22. Pięcioletni Program
Rozwoju Szkoły
w obszarze wspierania
uczniów o szczególnych
potrzebach edukacyjnych
  D. Kardaś, J. Michalska
R. Maszczyńska
23. Program terapii
plastycznej dla dzieci
wymagajacych szczególnej
opieki
  K. Kołaczek, E. Sasak
24. Autorski program
"Plamka, nutka i kukiełka"
  L. Siwek
25. Projekt edukacji ekologicznej
na poziomie szkoły
podstawowej w kl. IV - VI
"Rzeka i jej rola
w życiu człowieka"
  J. Zieliński
26. Program wspierający
Program Wychowawczy Szkoły
"Wychowanie do życia w rodzinie"
dla klas I - III
  M. Walkowiak
27. Program
profilaktyczno - wychowawczy
dla klas I -III
  A. Babińska, B. Ryczek
28. Program zdrowotny
z elementami ekologii
dla klas I - III
"Z Jasiem i Małgosią w szkole,
na wycieczce"
  D. Harańczyk
29. Edukacja turystyczno - regionalna
w nauczaniu zintegrowanym
  M. Młodzik, M. Ligęza
D. Wiktor
30. Profilaktyka wad postawy ciała -
"Program działań wspierających
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej"
  E. Bury, M. Cieluch,
A. Zarębska, R. Babiński
31. Program terapeutyczno - wychowawczy
"Z bajką na ty"
  A. Tomiak, T. Suchanek
32. Program wychowania komunikacyjnego
"Bezpiecznie na drodze"
  M. Kubień, T. Suchanek
PROGRAM NAUCZANIA DLA DZIECI UPOŚLEDZONYCH

L.P PRZEDMIOT REALIZACJA NUMER PROGRAMU
33. Program nauczania i wychowania
dzieci i młodzieży
upośledzonych umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym
  DKW - 4014 - S - 2 / 97
34. Program dla dzieci
niedosłyszących i głuchych
w klasach I - III
  DKW - 4014 - 312 / 99
35. Kształcenie zintegrowane
(uposledzenie lekkie)
  DKW - 4014 - 308 / 99
36. Język polski IV DKW - 4014 - 20 / 00
37. Język polski VI DKW - 4014 - 35 / 00
38. Matematyka IV DKW - 4014 - 302 / 99
39. Matematyka VI DKW - 4014 - 67 / 00
40. Historia i społeczeństwo IV DKW - 4014 - 137 / 00
41. Przyroda IV DKW - 4014 - 54 / 00
42. Plastyka, muzyka IV DKW - 4014 - 138 / 00
43. Informatyka IV - VI DKW - 4014 - 21 / 00
44. Technika IV DKW - 4014 - 30 / 00
45. Wychowanie komunikacyjne IV DKW - 4014 - 29 / 00<-powrót do strony głównej

Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITENasza szkolna witryna otrzymała w dniu
4 października 2006 r. "Certyfikat", jako "Strona przyjazna dziecku".


Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
I MIEJSCE
na najlepszą witrynę miesiąca listopada 2006 r.
w konkursie Eduseeka!!!


Konkurs
"Szkoła z tradycją"


LOGO SZKOŁY

Sprawdź pogodę
w Andrychowie! 


Pogoda

      © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
ul. Włókniarzy 10A
34 - 120  Andrychów
tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone