Uwaga ABSOLWENCI !!! film DVD "HISTORIA CZWÓRKI część.I i II"(1970-1976)i (1979 - 1991) - bliższe informacje w sekretariacie
      STRONA GŁÓWNA      SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE      KSIĘGA GOŚCI      LINKI>
Nasza Szkoła


"Czwórka" to szkoła, która umiejętnie łączy tradycję z nowoczesnymi metodami kształcenia i wychowania.
W I semestrze roku szkolnego 1999/2000 stworzono nowy program wychowawczy Szkoły, opierający się w sposób świadomy na takiej koncepcji człowieka i na takiej etyce, która jest i będzie do zaakceptowania dla wszystkich uczestników edukacji .

    Szkoła nie tylko zapewnia podstawowe wykształcenie i wychowuje, ale również rozwija zdolności oraz zainteresowania uczniów w ramach zajęć przygotowujących do olimpiad i kół zainteresowań (9 kół zainteresowań: dziennikarskie, języka angielskiego, komputerowe, humanistyczne, plastyczne, wokalne, recytatorskie, matematyczne i SKS).

W szkole uczniowie mogą nawiązać kontakt z dwiema szkolnymi gazetami ("Nowinki", "Nasz Świat"), które umożliwiają publikowanie artykułów, opowiadań, a nawet prac plastycznych. Oprócz koła plastycznego, wokalnego, recytatorskiego i humanistycznego zdolności artystyczne pielęgnuje zespół wokalno - taneczny "Dino", dysponujący sprzętem muzycznym (organy elektroniczne) oraz Zespół Pieśni i Tańca "Andrychów". Ogromne możliwości zaspokajania potrzeby ruchu, aktywności społecznej, rozwijania uzdolnień sportowych, bogatych przeżyć daje Szkolny Klub Sportowy (SKS).     "Czwórka" nie tylko dba o dzieci uzdolnione sportowo, ale również o te, które mają wady postawy. Dla nich właśnie zorganizowała zajęcia gimnastyczne prowadzone w odpowiednio do tego przygotowanej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Atrakcyjne marsze na orientację zapewnia działające Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne (SKKT).     Czwórka" dysponuje 22 izbami lekcyjnymi (w tym 10 klas z zapleczami), dwoma salami gimnastycznymi, dwiema nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, biblioteką, świetlicą i stołówką oraz zespołem szatni w przyziemiu (każda klasa ma swoje pomieszczenie).

     W "Czwórce" teraz jest realizowany program pt. "Szkoła humanistyczna, czyli szkoła serca, dyscypliny i dialogu."
Te trzy kategorie (słowa - klucze) wyznaczają priorytety :
 • - wychowanie emocjonalne ("serce");
 • - wychowanie wolicjonalne ("dyscyplina");
 • - wychowanie integracyjne ("dialog").


 • Chcemy, by Nasza Szkoła była Szkołą Humanistyczną, to znaczy Szkołą Serca, Dyscypliny i Dialogu, a więc Szkołą serdeczną, przyjazną, życzliwą i wierną Uczniowi; a więc Szkołą, gdzie wartościami są odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność i pracowitość, a więc Szkołą porozumienia i współpracy Uczniów, Nauczycieli i Rodziców.

  Program szkoły  Program oparty na takiej filozofii i spójny z nim program nauczania jasno precyzuje cel nadrzędny Szkoły: wykształcenie i ukształtowanie Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 4, który umie:

 • Poprawnie posługiwać się językiem ojczystym i przynajmniej w stopniu podstawowym drugim językiem;
 • Prezentować własny punkt widzenia i uwzględniać poglądy innych;
 • Działać w oparciu o obowiązujące normy i wartości;
 • Skutecznie porozumiewać się w rożnych sytuacjach;
 • Uczyć się samodzielnie;
 • Planować, organizować i oceniać własną naukę;
 • Korzystać ze źródeł informacji;
 • Współdziałać w zespole;
 • Wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę;
 • Pozytywnie się zaprezentować.


 • <-powrót do strony głównej

  Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE  Nasza szkolna witryna otrzymała w dniu
  4 października 2006 r. "Certyfikat", jako "Strona przyjazna dziecku".


  Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
  I MIEJSCE
  na najlepszą witrynę miesiąca listopada 2006 r.
  w konkursie Eduseeka!!!


  Konkurs
  "Szkoła z tradycją"


  LOGO SZKOŁY

  Sprawdź pogodę
  w Andrychowie! 


  Pogoda

        © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
  ul. Włókniarzy 10A
  34 - 120  Andrychów
  tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
  kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
  Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
  Wszystkie prawa zastrzeżone