Uwaga ABSOLWENCI !!! film DVD "HISTORIA CZWÓRKI część.I i II"(1970-1976)i (1979 - 1991) - bliższe informacje w sekretariacie
      STRONA GŁÓWNA      SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE      KSIĘGA GOŚCI      LINKI>
Ocenianie Kształtujące

SPRAWOZDANIE Z LEKCJI OTWARTEJ
W DNIU 05.03.2012 r.
przeprowadzonej przez mgr Ewę Kurek

              W dniu 5 marca 2012 roku w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie została przeprowadzona nietypowa lekcja języka polskiego na temat: ”Typy zdań złożonych”. W trakcje lekcji pokazowej prowadzonej przez panią Ewę Kurek w rolę uczniów wcielili się nauczyciele. Pozostała część zainteresowanych szkoleniem pełniła rolę obserwatorów, którzy na specjalnie przygotowanych arkuszach obserwacji lekcji z ocenianiem kształtującym notowali swoje spostrzeżenia.


              Celem takiego przedsięwzięcia było przybliżenie nauczycielom zasad oceniania kształtującego, zapoznanie z ciekawymi technikami pracy, a także uświadomienie, że planowanie lekcji powinno być świadome i przemyślane.


              Na samym początku prowadząca podała trzy cele lekcji, a także upewniła się, czy są one zrozumiałe przez uczniów. Świadomość celów spowodowała u uczniów sens uczenia się i czynnego uczestniczenia w zajęciach. Wszystkie polecenia, pytania, ćwiczenia, zdania wyświetlane były na tablicy interaktywnej, towarzyszyły więc uczniom cały czas podczas samodzielnej pracy. Prowadząca zastosowała „minutnik”, który określał czas wykonania poszczególnych zadań.


               Ważne podczas zajęć były kryteria, po których poznaliśmy, czy cele lekcji zostały zrealizowane. Dzięki „nacobezu” (na co będziemy zwracać uwagę przy ocenianiu) uczeń konkretnie wiedział, co ma umieć, aby zostać pozytywnie oceniony oraz, że niekoniecznie musi wiedzieć wszystko, aby osiągnąć ten cel. Stosowanie „nacobezu” stwarza szerokie możliwości ukierunkowania pracy uczniów, ułatwia wprowadzenie korekt do uczenia się.


               Podczas wzorowo przygotowanej lekcji nauczycielka zastosowała wiele ciekawych technik:

 • 1. Zastosowanie metodnika składającego się z kart ABCD. Dzięki tej technice uczniowie mogli wybrać prawidłową odpowiedź. Ważne było to, aby potrafili uzasadnić swój wybór.

 • 2. Technika świateł i koła ratunkowego pozwoliły nauczycielowi zdiagnozować, czy ktoś ma jeszcze problem z danym zagadnieniem, a uczniom dała możliwość sygnalizowania konieczności pomocy ze strony nauczyciela. Zmuszały do zatrzymania się nad problemem, powtórzenia niezrozumiałej partii materiału.

 • 3. Białe tablice z zapisaną odpowiedzią pokazały nauczycielowi odpowiedzi całej klasy. Metoda ta zachęciła każdego ucznia do udzielenia odpowiedzi.

 • 4. Patyczki z imieniem zapewniły różnorodność wyboru osób do odpowiedzi, wyeliminowały podnoszenie ręki i mobilizowały każdego ucznia do czynnego udziału w zajęciach.

 • 5. Dyskusja w parach umożliwiała zaangażowanie wszystkich uczniów, przedyskutowania problemu i wypracowania jednego rozwiązania.

 • 6. Ocena koleżeńska i samoocena pozwoliła nauczycielowi lepiej poznać zespół, uczniowie mieli możliwość sprawdzenia, co jest dobrze opanowane, a nad czym muszą jeszcze popracować. Samoocena polegała na rysowaniu wykresów do podanych zdań i porównaniu ich z wykresami przedstawionymi przez prowadzącą.

 • 7. Informacja zwrotna miała na celu poinformować ucznia, gdzie w swojej nauce jest w obecnej chwili, gdzie powinien być. Informacja zwrotna była ściśle związana z wcześniej podanym „nacobezu”.


 •               Pani Ewa Kurek tak poprowadziła lekcję, że na etapie końcowym nie zabrakło pytania kluczowego, które brzmiało: „ Do czego potrzebna jest nam wiedza dotycząca budowy zdań złożonych?” Dzięki pytaniu kluczowemu podkreślony został cel lekcji i zaangażowanie uczniów do poszukiwania odpowiedzi.                Podczas toku lekcji widoczne było, że stosowane elementy i techniki wpływają na uczniów w sposób motywujący, dokładnie wiedzieli, czego nauczyciel od nich oczekuje. Podsumowując lekcję, prowadząca powróciła do celów i sprawdziła stopień ich osiągnięcia.                Po zajęciach nauczyciele, którzy wcielili się w rolę uczniów, mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami, wrażeniami, odczuciami i wątpliwościami. Mogli też zadać pytania prowadzącej i rozwiać wątpliwości dotyczące stosowania różnych zaobserwowanych techniki i elementów oceniania kształtującego. Obserwatorzy dokonali analizy zajęć, wykorzystując wypełniony przez siebie arkusz obserwacji. Zajęcia były bardzo ciekawe, inspirujące, zachęcające do wykorzystania poznanych technik na własnych lekcjach.  powrót do strony głównej>>>


  Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE

  www.edukator.org.pl

  certyfikat szkoły przyjaznej dziecku
  Nasza szkolna witryna otrzymała w dniu
  4 października 2006 r. "Certyfikat", jako "Strona przyjazna dziecku".

  Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
  I MIEJSCE
  na najlepszą witrynę miesiąca listopada 2006 r.
  i miesiąca października 2007

  w konkursie Eduseeka!!!  Konkurs
  "Szkoła z tradycją"


  LOGO SZKOŁY  Sprawdź pogodę
  w Andrychowie!
   

  Pogoda
        © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
  ul. Włókniarzy 10A
  34 - 120  Andrychów
  tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
  kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
  Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
  Wszystkie prawa zastrzeżone