Uwaga ABSOLWENCI !!! film DVD "HISTORIA CZWÓRKI część.I i II"(1970-1976)i (1979 - 1991) - bliższe informacje w sekretariacie
      STRONA GŁÓWNA      SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE      KSIĘGA GOŚCI      LINKI>
Z życia Szkoły


Indywidualizacja nauczania w klasach I – III


       W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowany jest projekt pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminie Andrychów”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
       Uczestnikami projektu są uczniowie klas I – III ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni.

W ramach projektu realizowane są cztery bloki zajęć:

1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
2. Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy.
3. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
4. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych.
       Projekt zakłada 30 godzin zajęć, które odbywać się będą od września do czerwca według ustalonego z nauczycielem prowadzącym harmonogramu.
· Zajęcia logopedyczne realizowane są w dwóch grupach.
Każda grupa obejmuje czworo dzieci z następującymi zaburzeniami mowy: rotacyzm, dyslalia wieloraka złożona, seplenienie boczne i międzyzębowe. Zajęcia prowadzone są przez p. Monikę Nowak – Kowalską.

· Zajęcia korekcyjne odbywają się w dwóch dziesięcioosobowych zespołach. Zajęciami tymi objęte są dzieci z wadami postawy z klas drugich i trzecich. Prowadzenie tych zajęć powierzono p. Monice Ligęzie i p. Alicji Babińskiej.

· W zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu uczestniczy 16 dzieci w dwóch grupach po 8 osób. Uczniowie doskonalą technikę czytania i pisania pod kierunkiem p. Doroty Harańczyk i p. Teresy Rokowskiej.

· Celem zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest rozwijanie zainteresowań przyrodą i matematyką. Zajęcie te odbywają się w dwóch grupach ośmioosobowych. W poziomie klas drugich prowadzi je p. Małgorzata Młodzik, w poziomie klas trzecich – p. Małgorzata Mizera.

       Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych, dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.
Łączna liczba dzieci objętych programem to 60 uczniów naszej szkoły.

       W ramach projektu szkoła otrzymała różnorodne pomoce dydaktyczne, dzięki którym zajęcia dodatkowe będą miały atrakcyjną zabawowa formę i niezwykłą skuteczność.

Wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie życzymy POWODZENIA!
powrót do strony głównej>>>

Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE


certyfikat szkoły przyjaznej dziecku
Nasza szkolna witryna otrzymała w dniu
4 października 2006 r. "Certyfikat", jako "Strona przyjazna dziecku".

Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
I MIEJSCE
na najlepszą witrynę miesiąca listopada 2006 r.
w konkursie Eduseeka!!!


Konkurs
"Szkoła z tradycją"


LOGO SZKOŁY

Sprawdź pogodę
w Andrychowie! 


Pogoda

      © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
ul. Włókniarzy 10A
34 - 120  Andrychów
tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone